Tavoitteet

Projektin tavoitteina ovat

– tukea elinikäistä oppimista
– lisätä osallistujien tiedonhankinnan ja – hallinnan taitoja sekä valmiuksia hakea, hyödyntää ja arvioida erilaisia tiedonlähteitä, kirjastojen aineistoista verkosta löytyviin tiedonlähteisiin oman työn ja ammatillisen kehittymisen tueksi
– parantaa kirjastojen palvelukykyä
– lisätä kirjastojen digitaalisten resurssien käyttöä
– saada tietoa kirjaston eri asiakasryhmien tiedontarpeista
– kehittää ja lisätä kirjastojen koulutus- ja opastustoimintaa
– lisätä kirjastojen yhteistyötä erilaisten paikallisten kumppaneiden kanssa
– tukea paikallista elinkeinotoimintaa
– lisätä kirjastojen vaikuttavuutta ja luoda palvelu- ja toimintamalli, jossa kirjasto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
-luoda edellytyksiä sekä projektissa pilotoitavan toiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi kirjastojen toimintaa että sen laajentamiseksi mukana olevien yhteistyökumppaneiden laajan verkoston kautta.
-tallenttaa projektissa tuotettavat koulutusmateriaalit verkkoon, jossa ne ovat käytettävissä ja  hyödynnettävissä projektin jälkeenkin.