Ohjausryhmä

Kiravo-projektin ohjausryhmä:

Aho Tuulikki, kirjastopalveluiden johtaja, Vantaa kaupunginkirjasto
Elomaa-Vahteristo Pirkko, järjestöpäällikkö, Marttaliitto ry. (pj.)
Huikuri Satu, ylitarkastaja, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Komulainen Marja-Liisa, kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Lind Liisa, johtaja, Helsingin kaupungin opetusvirasto
Lippo Asko, vastuualuepäällikkö, Espoon kaupungin opetusvirasto
Nygård Barbro, kirjastotoimen johtaja, Kauniaisten kaupunginkirjasto
Rahikainen Pia, informaatikko, Kirkkonummen kunnankirjasto
Salo Tiina, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, Raision kaupunginkirjasto
Selén Raija, kirjastonhoitaja, Inkoon kunnankirjasto
Sivula Oili, tukipalvelujohtaja, Espoon kaupunginkirjasto
Tihtonen Jaana, viestintäassistentti, Helsingin yrittäjät ry.
Österberg, Ulla, vt. kirjastotoimen johtaja, Lohjan kaupunginkirjasto
Österman Anna, tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija, Vantaan kaupungin sivistysvirasto

Ojanperä, Anne, projektipäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (siht.)