Lähtökohtia

Kiravo on koulutusprojekti, jossa on tavoitteena tarjota osallistujille valmiuksia hyödyntää
työssään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä, kirjaston aineistoista ja tietokannoista verkosta löytyviin tiedonlähteisiin.

Projektin kohderyhminä ovat opettajat, pienyrittäjät ja Marttaliiton jäsenet. Välillisenä kohderyh-mänä ovat toisen asteen opiskelijat.

Digitaalisia tiedonlähteitä on tarjolla runsaasti, mutta niiden käyttö jää usein alhaiseksi
ja tiedonhankintataitojen puuttumisen takia kirjastonkävijät eivät välttämättä löydä aineistoa. Kuten ”Opetusministeriön kulttuuripolitiikka 2015” -julkaisussa  todetaan, kirjastoissa on  paljon aineistoja, tiedonlähteitä, joiden olemassaolosta asiakkaat eivät välttämättä tiedä. Kiravo-projektin lähtökohta onkin juuri tässä.

Yleisen kirjaston asiakaskunta on hyvin heterogeeninen. Kirjastossa on totuttu suunnittelemaan palveluita lähtökohtana ryhmitellä asiakkaat esim.lapsiin, nuoriin, senioireihin, maahanmuuttajiin. Projektirahoitus on nyt tuonut mahdollisuuden suunnitella ja pilotoida palveluita ja toimintaa hieman erilaisesta näkökulmasta ja työikäiselle väestölle segmentoiden.

Kouluttajina toimivat projektin suunnittelijat sekä mukana olevien kirjastojen henkilökunta. Koulutusten sisällöt suunnitellaan yhteistyössä kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin saadaan suoraan tietoa osallistujien ja kohderyhmien tiedontarpeista.

Kirjastot saavat tässä yhteydessä erinomaisen mahdollisuuden tarkastella kokoelmaa ja tarjon-taa kunkin kohderyhmän näkökulmasta: löytääkö esim. opettaja kirjastosta aineistoa oppitun-nin valmisteluun tai löytääkö pienyrittäjä tukea oman yritystoimintansa kehittämiseksi ja miten yhdistystoiminnassa voitaisiin hyödyntää kirjastojen aineistoja?  Yleisen kirjaston tehtäviin kuuluu huolehtia kansalaisen tietohuollosta ja tätä varten kirjaston tulee asettaa asiakkaiden käyttöön erilaisia tiedonlähteitä. Voimme nyt projektin koulutuksessa testata ja tutkia, miten asiakkaat niitä voisivat parhaiten työssään hyödyntää ja olemmeko hankkineet juuri niitä tiedonlähteitä, joita he ensisijaisesti tarvitsevat.

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.