Kohderyhmät

Projektin kohderyhmät edustavat työikäistä väestöä. Osallistujina ovat opettajat, pienyrittäjät ja kansalaisjärjestön /Marttaliitto ry:n jäsenet sekä kirjastohenkilökunta.

Kohderyhmät tulevat projektin toimintaan ja koulutuksen piiriin vaiheittain.
Koulutusten sisällöt suunnitellaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kirjastohenkilökunta (2010-2012)

–    kirjastohenkilökunta kouluttautuu projektissa tiedonhankinnan ja hallinnan ohjaamiseen
–    osallistuu projektissa tuotettavan koulutusmateriaalin suunnitteluun ja kohderyhmien
kouluttamiseen

Opettajat (2010-2012)

Opettajille suunniteltavan koulutuksen aiheina ovat
–    miten hyödyntää monipuolisesti erilaisia verkkotiedonlähteitä oman oppiaineen
opetuksen tueksi
–    miten hyödyntää verkko 2.0 -sovelluksia tiedonhankintaan ja -hallintaan sekä opetus-työssä että oman alan seuraamiseen

2. asteen opiskelijat (2010-2012)

Välillisenä kohderyhmänä ovat 2. asteen opiskelijat, joille suunnitellaan projektissa
koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on

–    tukea opiskelijoiden itsenäistä tiedonhankintaa ja vahvistaa tiedonhankinta- ja hallinta-
taitoja
–    tutustuttaa opiskelijat tiedonhankintaan liittyviin eettisiin periaatteisiin

Pienyrittäjät (2011-2012)

Koulutuksen tarkoituksena on tukea pienyrittäjien ja pienten yritysten toimintaa ja lisätä
yrittäjien
–    valmiuksia hakea ja hankkia tietoa yritystoimintansa tueksi
–    valmiuksia seurata oman alan kehitystä erilaisten tiedonlähteiden avulla
–    valmiuksia hyödyntää sosiaalisen median sovelluksia tiedonhankinnan ja -hallinnan
tukena ja yritystoiminnan kehittämiseksi

Martat (2011-2012)

Koulutuksen aiheina:
–    miten löytää ja hyödyntää kansalaisjärjestön ja marttojen toiminnassa erilaisia tiedonläh-teitä, kirjastojen aineistoista verkosta löytyviin tiedonlähteisiin
–    miten hyödyntää verkko 2.0 -työkaluja  tiedonhallinnan ja -hankinnan tukena