Esittely

Kiravo – kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär – biblioteket som ett öppet lärcentra on koulutusprojekti, jossa kirjastohenkilökunta toimii kouluttajana ja opastaa kirjaston eri asiakasryhmiä hyödyntämään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä, kirjastojen tietokannoista vapaasti verkossa oleviin aineistoihin.

Samalla osallistujat tutustuvat sosiaalisen median sovelluksiin tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan tukena.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia hakea ja löytää tietoa sekä arvioida erilaisia tiedonlähteitä oman työnsä, ammatillisen kehittymisensä ja elinikäisen oppimisen tueksi.

Projektin lähtökohtana ja tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista ja lisätä koulutuksella
osallistujien tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja ja tukea heidän ammatillista osaamistaan
ja työelämävalmiuksia.

Projekti kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnalliseen osioon ja toimintalinjaan 3 ja Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -hankekokonaisuuteen, jossa on tavoitteena luoda työllisyyttä ja työllistymistä tukevia palvelujärjestelmiä.

Rahoittava viranomainen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.